English  

  

   

Афтершокова серия след земетресението близо до град Перник, България на 22 Май, 2012 г. 

    (Епицентрална карта - афтершоците са с магнитуд  M>=2.0 и са регистрирани до 31 Май, 2012)  

  

Информацията за земетресението е компилирана и представена от 

Доц. Драгомир Господинов (drago@uni-plovdiv.bg) към ФФИТ на ПУ "П. Хилендарски"

 

Каталог               Снимки             Повреди          Епицентрална карта

 

   

^

   Home

  

Webmaster: drago@uni-plovdiv.bg  

0>