1

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"       

фИЗИЧЕСКИ фАКУЛТЕТ - гРУПА ПО гЕОФИЗИКА              

      

        


   http://www.bestfreehitcounters.com/count.php?page=51907                                                                                                                                         Английски       

                                        

 

   


 

 

Пловдивският Университет "Паисий Хилендарски" се намира близо до центъра на град Пловдив на улица 'Цар Асен', 24

Адресът за обикновена поща е :

 

Пловдивски Университет "П. Хилендарски"

Експериментална Физика

ул. 'Цар Асен',  24

4000  Пловдив

     Състав:

Име

Длъжност

Електронна поща

Елисавета Марекова

Доцент, ФТФ-ПУ

eligeo@uni-plovdiv.bg

Александър Маринов

Доцент, ФТФ-ПУ

amarinov@uni-plovdiv.bg

Драгомир Господинов

Доцент, ФТФ-ПУ

drago@uni-plovdiv.bg, drago_pld@yahoo.com

Иван Иванов

Гл.ас., ФТФ-ПУ

ik_ivanov@yahoo.com

Гергана Димитрова

Магистър, ФТФ-ПУ

Стоян Кюркчиев

физик - експерт, Гражданска защита, Докторант - БАН

jazon@abv.bg

Делко Златански

Ас., Докторант, ФТФ-ПУ

delko_dj_delko@abv.bg

 

начало

 

  Webmaster: drago@uni-plovdiv.bg