English   

  

   

Афтершокова серия след земетресението близо до град Перник, България на 22 Май, 2012 г. 

(повреди)

 

Каталог               Снимки             Повреди          Епицентрална карта

 

                Страницата е в процес на подготовка ... (до получаване на информация за повредите от община Перник)                      

^

   Home

  

Webmaster: drago@uni-plovdiv.bg  

0>