ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"       

фИЗИЧЕСКИ фАКУЛТЕТ - гРУПА ПО гЕОФИЗИКА              

        


         Stat Counter   http://hitwebcounter.com/counter/counter.php?page=4434775&style=0007&nbdigits=5&type=page&initCount=4567                                                                                                                                  English  

 

   

 

Магистърската п рограма по Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност към ФТФ на Пловдивски университет 'П. Хилендарски'

 

Земетресението до Перник : земетресение с магнитуд 5.8 удари Западна България на 22 май 2012 г., 25км югозападно от българската столица София. .Това плитко земетресение беше усетено на значителна територия на България, а също в Гърция и Македония. Няма докладвани съобщения за жертви досега, въпреки че в Перник (най-близкия град до епицентъра) е обявено извънредно положение  и има много повредени сгради ...още

      Докладът от Екипът на Геологическия Институт, БАН за Пернишкото земетресение може да бъде намерен тук ...

актуални публикации

   


          

 

Групата по Геофизика към Пловдивски университет работи към Катедра "Експериментална Физка" на Физически Факултет. Научната дейност на групата е концентрирана върху случайно моделиране на сеизмичността, нелинейни характеристики на комплексни системи, локални ефекти при сеизмично въздействие (основно прилагане на H/V спектрално съотношение)

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски". Основан е през 1961 година като Висш педагогически институт по природо-математически науки. Обявен е за Университет през 1972 година. Днес Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" напълно оправдава и защитава името си на Университет, обучавайки студенти в повече от 60 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки.

 

 

Сеизмични каталози - каталози, покриващи Балканите и някои други региони

 


Афтершокова серия след земетресението от 5 април, 2002 до село Крумово, Пловдивско

 

- списък на афтершоците

- епицентрална карта

 

- снимки от епицентралната област 

- повреди

 

 

1.   Recent  publications

Gospodinov, D. and Rotondi,  R., (2001), Exploratory analysis of marked Poisson Processes applied to Balkan earthquake sequences, Journ. Balkan Geoph. Soc., 4, 3, 61-68.

Gospodinov, D., V. Karakostas, R. Papadimitriou, (2005), Stochastic modelling of the relaxation process after the M=9.0 Sumatra earthquake of December 26, 2004; preliminary analysis, Proc. of the  4th Con. of the Balkan Geoph. Society, 9-12 October 2005, Bucharest, Romania, pp.327-330

Gospodinov, D., B. Ranguelov, E. Papadimitriou, V. Karakostas, (2005), Statistical methods to analyze seismicity interaction in neighbor zones; application to simulated data, Proc. of the 80-years Anniv.Intern. Sci.Conference on Geology, Sofia, November 17-18, 2005, pp.185-188

Gospodinov D. and Rotondi R., (2006),  "RETAS: a restricted ETAS model inspired, by Bath's law", The 4th Internat.Workshop on Statistical Seismology, The Graduate University for Advanced Studies, Shonan Village, Japan, 9-13 January 2006, ISM (Institute of Statistical Mathematics) Report on Research and Eucation No. 23, 92-95. 

Gospodinov, D., R. Rotondi,(2006), Statistical Analysis of Triggered Seismicity in the Kresna Region of SW Bulgaria (1904) and the Umbria-Marche Region of Central Italy (1997), Pure appl. geophys., 163, 1597–1615

Tranos M., Karakostas V., Papadimitriou E., Kachev V., Ranguelov B., Gospodinov D., (2006), Major active faults of SW Bulgaria: implications of their geometry, kinematics and the regional active stress regime., in Tectonic development of the Eastern Mediterranean region. (Robertson A. and Mountrakis D. - eds.), Geological Society of London, Special publications 260, pp. 671-687.

Karaksotas V., Papadimitriou E., Gospodinov D., Ranguelov B., (2006), Slip distribution for the 1928 Chirpan and Plovdiv main shocks and earthquake triggering., Proc. Intl.Conf. SGEM 2006 - papers., Albena, 12-16 June., vol. 2, p.119-126.

B. Ranguelov, S. Dimitrova, D. Gospodinov, G. Lamykina, (2007). Geodynamics of the South Balkans -    Seismotectonic Model, Fractality and Nonlinear Properties., in Monograph GEODYNAMICS OF THE BALKAN PENINSULA (Ed.G.Milev), Reports of Geodesy, No. 5 (80), pp. 609 – 626.

Papadimitriou E., V. Karakostas, M. Tranos, B. Ranguelov, D. Gospodinov., (2007). Static stress changes associated   with normal faulting earthquakes in South Balkan area., Int. J. Earth Sci. (Geol. Rundsch.), Springer-Verlag,  Volume 96, Number 5, pp. 911-924, DOI: 10.1007/s00531-006-0139-x