English   

  

   

Афтершокова серия след земетресението близо до град Перник, България на 22 Май, 2012 г. 

(снимки)

 

Каталог               Снимки             Повреди          Епицентрална карта

Църквата "Св. Иван Рилски" - една от сериозно повредените сгради в Перник след земетресението от 22.май, 2012

Църквата "Св. Иван Рилски" - на много места по стените на църквата са се образували Х-образни пукнатини

вертикална пукнатина, възникнала вследствие на земетресението по СИ стена на Пернишката община, която пресича почти всички 14 етажа

Село Дивотино - сериозно повредена къща ...

Село Дивотино - сериозно повреден последен етаж от къща ...

Село Дивотино - улица, затворена за движение ...

 

Църквата "Св. Иван Рилски" - една от сериозно повредените сгради в Перник след земетресението от 22 май, 2012. Има повреди и вътре в църквата. Всъщност са се образували пукнатини във всички точки, където куполът на църквата контактува с вертикалните колони. 

^top

 

Перник, църквата "Св. Иван Рилски" - на много места по стените на църквата са се образували Х-образни пукнатини. Изгледът е от ЮЗ страна на църквата. 

^top

 

Перник, вертикална пукнатина, възникнала вследствие на земетресението по СИ стена на Пернишката община, която пресича почти всички 14 етажа

^top

 

Село Дивотино - сериозно повредена къща ... В случая къщата е с еркер, но няма стоманобетонни колони. 

               ^top    

 

Село Дивотино - сериозно повреден последен етаж от къща, където няма колони и това е довело до значителните повреди ...

^top

 

Село Дивотино - улица, затворена за движение, поради факта, че две от къщите са значително повредени и допълнителни вибрации могат да доведат до срутването им.

^top   

 

^Top

Home

Webmaster: drago@uni-plovdiv.bg