Английски  

                   

 

   


 

   Пловдивският Университет "Паисий Хилендарски" е разположен в центъра на град Пловдив. Той е втори по големина в България с население около 400000 жители. Градът се намира в силно сеизмична област в Горно-Тракийската низина, където през 1928г са станали две силни земетресения с магнитуди M=6.8 и M=7.0.

   Регионът около Пловдив е гъсто населен и индустриализиран и едно бъдещо силно земетресение може да има много сериозни последствия за хората и за сградния фонд. Това налага едно по-детайлно изучаване на сеизмичността и тектонския строеж в региона, както и на възможните сеизмични въздействия за гр. Пловдив от различни сеизмични източници.

 

Университетските сгради са разположени на няколко места в града: Ректорат (в центъра на града - ул. Цар Асен" 24), Нова сграда (в южната част - бул. България" 236), сграда на ул. Костаки Пеев" (в близост до Ректората), сграда на Биологическия факултет (в Стария град, непосредствено до Античния театър). В градовете Смолян и Кърджали са разкрити филиали на Университета.

Групата по геофизика се намира в централната сграда на "Цар Асен", 24, на втория етаж.

  

 

Само на 10 минути от Пловдивския Университет започва 'Старият Град' на Пловдив - квартал, където човек може да види много сгради от архитектурен стил, характерен за периода на Българското Възраждане от 19ти век. 'Старият град' със специфичната си атмосфера предлага незабравими моменти за туристите. Повече информация за Пловдив можете да намерите на  www.plov.net

 

 


Webmaster: drago@uni-plovdiv.bg