Английски    

                       актуални публикации  

 

 

   

 

Модел RETAS - Ограничен епидемичен тип модел за афтершокова активност

Този модел е разработен от  Gospodinov and Rotondi (2006) и се базира на предположението, че само афтершоци над определено магнтудно ниво Mth могат да предизвикат вторична афтершокова активност (на фигурата това магнитудно ниво е Mth =4.5). По този начин, като се променя магнитудното ниво Mth от долната магнитудна граница на извадката Mo до магнитуда на главното земетресение Mmain, е възможно с помощта на модела  RETAS да се определи най-подходящия случаен модел за времевото поведение на афтершоците от група модели, които включват като гранични случаи MOF и ETAS .

 


 

Оценка на спектралните ефекти чрез използване на техниката на H/V спектрално съотношение.

 

 

Техниката на H/V спектрално съотношение е експериментална методика за оценка на някои локални характеристики при сеизмично въздействие за места с меки седименти. Поради ниската си цена (и за провеждане , и за анализ) тази техника напоследък често се прилага при извършване на микросеизмични проучвания.

Техниката е полезна при оценка на фундаменталния период за изследваното място. Измерванията и анализа трябва да се провеждат с внимание поради нееднозначността на получаваните резултати. Посочената методика се използва основно за картиране на фундаменталния период за определен регион, с помощта на което се разработват подходящи геологически и геотехнически модели за числените изчисления (на фигурата е представена карта на фундаменталната честота за гр. Ямбол).

Техниката на H/V спектрално съотношение е най-подходяща при анализ на фундаменталната честота за места с меки седименти, когато има съществени различия на границата скала-седименти. Методиката е особено подходяща за области с умерена и ниска сеизмичност поради липсата на чести силни земетресения, чиито записи могат да се ползват за подобни анализи.

Тази техника беше приложена при анализ на записи от случаен шум за градовете Пловдив (Kandilarov, Atakan, Havskov and Gospodinov, 2009) и Ямбол в България, както и за Берген, Норвегия.

 


Анализ на фрактални свойства

Анализът на фрактални разпределения има някои специфични черти. Обикновено е трудно да се представи подходяща интерпретация на получените стойности на фракталните коефициенти за епицентралното (или хипоцентрално) разпределение на земетресенията. Ето защо ние подхождаме по различен начин. Целта, която следваме е да се види как фракталните коефициенти зависят от различни моделни пространствени разпределения (Gospodinov, Marekova, Marinov, 2009).

Ние симулираме пространствено разпределение на земетресения първо в 3D пространство - куб, после в паралелепипед, намалявайки една от страните на куба. Подобна процедура се прилага и в 2D и 1D пространства. За всяка получена извадка изчисляваме фракталния коефициент (корелационен коефициент) и анализираме връзката между получените стойности и съответното пространствено разпределение.

По този начин могат да се получат серия еталонни фрактални коефициенти за различни пространствени разпределения. Те могат да се използват при анализ на реални данни, сравнявайки реално изчислените стойности с моделните. Това би могло да помогне при интерпретацията на стойностите на реалните коефициенти чрез различни пространствени разпределения.
 

 

 

 

 

 

 

 

Актуални проекти

2009 - 2010, РС09-ФФ-011/15.04.2009, Пловдивски Университет "П.Хилендарски", 'Изследване на елементи на сеизмичния хазарт с помощта на статистическо моделиране и анализ на случаен шум'  (координатор - Драгомир Господинов)

2006 - 2008, Проект BG-9/2005 (двустранен България (НИГГГ) - Гърция (Аристотел-Солун) върху 'Сеизмогенезис ивзаимодействие между земетръсни огнища в южните Балкани' (продължение - координатор - Драгомир Господинов)

2006 - 2007, Анализ на риска от MAHB and NEDIES -  4332 от EC-DG-JRC (координатор - Бойко Рангелов)

2006 - Проект с ТИГ-ДВО, РАН, Русия, 'Сеизмотектоника и характеристики на огнища на силни земетресения', (координатор - Бойко Рангелов)

2005 - 'Оценка на локалните ефекти за централна зона Пловдив с помощта на техниката на H/V спектрално съотношение', Проект с Института по физика на твърдото тяло - Университет в Берген, Норвегия (координатор - Драгомир Господинов)

 


 

Някои партньори, с които поддържаме активно сътрудничество:

 

- Проф. Елефтерия Пападимитриу - Университет 'Аристотел', Солун, Гърция,

 

- Проф. Василис Каракостас - Университет 'Аристотел', Солун, Гърция,

 

- Проф. Рената Ротонди - Институт по приложна Математика, Милано, Италия

 

- Александър Кандиларов - Университет в Берген, Норвегия

 

- Ст.н.с. д-р Бойко Рангелов - НИГГГ, БАН България

 

- Д-р Галина Лямикина - Тихоокеански Институт по Геогизика, РАН Русия

 

Някои актуални публикации

 •  

 • Gospodinov, D. and Rotondi,  R., (2001), Exploratory analysis of marked Poisson Processes applied to Balkan earthquake sequences, Journ. Balkan Geoph. Soc., 4, 3, 61-68.

  Gospodinov, D., V. Karakostas, R. Papadimitriou, (2005), Stochastic modelling of the relaxation process after the M=9.0 Sumatra earthquake of December 26, 2004; preliminary analysis, Proc. of the  4th Con. of the Balkan Geoph. Society, 9-12 October 2005, Bucharest, Romania, pp.327-330

  Gospodinov, D., B. Ranguelov, E. Papadimitriou, V. Karakostas, (2005), Statistical methods to analyze seismicity interaction in neighbor zones; application to simulated data, Proc. of the 80-years Anniv.Intern. Sci.Conference on Geology, Sofia, November 17-18, 2005, pp.185-188

  Gospodinov D. and Rotondi R., (2006),  "RETAS: a restricted ETAS model inspired, by Bath's law", The 4th Internat.Workshop on Statistical Seismology, The Graduate University for Advanced Studies, Shonan Village, Japan, 9-13 January 2006, ISM (Institute of Statistical Mathematics) Report on Research and Eucation No. 23, 92-95. 

  Gospodinov, D., R. Rotondi,(2006), Statistical Analysis of Triggered Seismicity in the Kresna Region of SW Bulgaria (1904) and the Umbria-Marche Region of Central Italy (1997), Pure appl. geophys., 163, 1597–1615

  Tranos M., Karakostas V., Papadimitriou E., Kachev V., Ranguelov B., Gospodinov D., (2006), Major active faults of SW Bulgaria: implications of their geometry, kinematics and the regional active stress regime., in Tectonic development of the Eastern Mediterranean region. (Robertson A. and Mountrakis D. - eds.), Geological Society of London, Special publications 260, pp. 671-687.

  Karaksotas V., Papadimitriou E., Gospodinov D., Ranguelov B., (2006), Slip distribution for the 1928 Chirpan and Plovdiv main shocks and earthquake triggering., Proc. Intl.Conf. SGEM 2006 - papers., Albena, 12-16 June., vol. 2, p.119-126.

  B. Ranguelov, S. Dimitrova, D. Gospodinov, G. Lamykina, (2007). Geodynamics of the South Balkans -    Seismotectonic Model, Fractality and Nonlinear Properties., in Monograph GEODYNAMICS OF THE BALKAN PENINSULA (Ed.G.Milev), Reports of Geodesy, No. 5 (80), pp. 609 – 626.

  Papadimitriou E., V. Karakostas, M. Tranos, B. Ranguelov, D. Gospodinov., (2007). Static stress changes associated   with normal faulting earthquakes in South Balkan area., Int. J. Earth Sci. (Geol. Rundsch.), Springer-Verlag,  Volume 96, Number 5, pp. 911-924, DOI: 10.1007/s00531-006-0139-x

  Gospodinov D., Ranguelov B., Papadimitriou E. and Karakostas V., (2007), Exploratory Application of a Compound Poisson Process to Model Aftershock Energy Release after the Denali Fault M7.9 earthquake, November 3, 2002., Proc. 17th Intl. Symp. Geodesy’07, Sofia , 8-9.Nov. рp. 303-313.

  Gospodinov D., Ranguelov B., Karakosttas V., Papadimitriou E., Tanev A., Kandilarov A., (2007). Preliminary results on the implementration of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations in the town of Jambol. , Ext. abstr. Nat.Conf. Geosciences’07., December 13-14, 2007 , Sofia , 127-128 pp.

  Marekova E., Ranguelov B. and Gospodinov D., (2007). Statistical Investigations of earthquake sequences on different regions of the world., accepted for public. In Proc. Nat.Conf. Geosciences’07., December 13-14, 2007 , Sofia

  Gospodinov D., Karakostas, Papadimitriou E., Ranguelov B., (2007), Analysis of relaxation temporal patterns in Greece through the RETAS model approach.,  Physics of the Earth and Planetary Interiors (PEPI), Vol 165/3-4, pp 158-175, DOI information: 10.1016/j.pepi.2007.09.001

  Kandilarov A., Atakan K., Havskov J., Gospodinov D. (2009) An investigation of the significance of local site effects in Plovdiv, Bulgaria, Bulletin of Earthquake Engineering. 7, 181-198, DOI 10.1007/s10518-008-9091

  Ranguelov B., G. Alexiev, D.Gospodinov., (2009), Natural Hazards Cartography in Bulgaria – a European perspective. Proc. 19th Intl. Symp. Geodesy 09., Sofia, 5-6 Nov. 2009, pp. 260-266. ISBN: 978-80-87159-07

  Gospodinov D., E. Marekova ,  A. Marinov, (2009), Verifying the Dependence of Fractal Coefficients on Different Spatial Distributions, AIP, 2010, AIP Conference Proceedings, 1, 731-736, DOI: 10.1063/1.3322545, http://link.aip.org/link/?APC/1203/731/1

  Gospodinov D., Papadimitriou E. and Karakostas V., Ranguelov B, (2009), Energy release patterns in aftershock sequences of North Aegean Sea (Greece) through stochastic modelling, Cashiers du Centre Europeen de Geodynamique et de Seimologie, Vol.28. p. 141-146

  Astiopoulos, A.C., Papadimitriou, E., Karakostas, V., Gospodinov, D., Drakatos, G., (2010), Seismicity changes detection during the seismic sequences evolution as evidence of stress changes, Proc. 12th International Congress of the Geological Society of Greece, May 19-20, 2010, Thessaloniki, Greece, p. 1994-2004

   


  нагоре    

   

     

   


    Webmaster: drago@uni-plovdiv.bg