English    

                 фотогалерия

 

 

   

 

Повърхностни разкъсвания при Чирпанското земетресение М=6.8 от 14 април 1928 и Пловдивското земетресение М=7.0 от 18 април, 1928 г. (Бончев и Бакалов, 1928). С плътната синя линия е показано повърхностното разкъсване след Чирпанското земетресение, определено отново от Бончев (1931). С червени звезди са показани епицентрите на двете земетресения. Показани са и съответните механизми на двете земетресения.

 

 


През периода 1923–1926 са били извършени гедезични измервания в тази област. Нови подобни измервания са били направени  през 1929–1930 веднага след двете земетресения, които са показали измененията на земната повърхност. Най-голямо преместване е регистрирано при южното разкъсване, а при северното (14 април) то варира между 0.3-0.5 м.

 

По време на земетресението от 14 април са формирани две паралелни разкъсвания с приблизително направление 100–110oE и разстояние между тях 15 км (по-горната фигура) И при двете е регистрирано пропадане (на юг от северния разлом и на север от южния) според Бончев и Бакалов (1928). Непрекъснатото разкъсване, пропадащо на юг, е с дължина около 38 км и средно преместване около 40 см, достигащо до 50 см в средната част (ДИПОЗЕ, 1931).

Земетресението от 18 април 1928 г. предизвиква система от разкъсвания с направление 120–160oE и дължина 53 км, като се наблюдават премествания до 1.5 м, а на определени места и до 3.5 м. на северния блок.

 

Земетресенията в Южна България от 1928 г.

Две от най-силните земетресения за Европа за 20-ти век станаха в Южна България за период от 4 дни през април 1928 г. Първото възникна в 11.00 часа на 14 април с магнитуд М=6.8, а второто четири дни по-късно в около 21.00 часа с магнитуд М=7.0. Няколко града и десетки села в Южна България бяха разрушени. Земетресенията предизвикаха интензивни афтершокови серии, като жертвите бяха повече от 100.

 


Първи палеосеизмологични изследвания в България, свързани с чирпанското земетресение от 14 април, 1928 с М=6.8

 


 

Снимки след Чирпанското (М=6.8, 14 април 1928) и Пловдивското(М=7.0, 18 април 1928) земетресения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

Webmaster: drago@uni-plovdiv.bg