Английски  

    

   


Към каталози 

 

Афтершокова серия след земетресението от 5 Април 2002 до

с.Крумово, Пловдивско.

    (повреди)

 

Епицентрална карта               Каталог             Повреди


 

Показаната по-долу информация е представена с любезното съдействие на Гражданска Отбрана - Пловдив. Изразяваме нашата благодарност  на екипа на ГО за Пловдивска област за оказаното съдействие.

 

Списък

на регистрираните повреди на частна собственост  в село Крумово след земетресението от 5 април 2002 и неговите афтершоци

No

Вид повреда

Брой сгради

Брой елементи

1

Повредени къщи

508

 
2

Паднали комини

431

740
3

Разрушени капандури

16

 
4

Счупени прозорци

26

59
5

Повредени покриви

44

 
6

Сгради с пукнатини

301

 
7

Сгради с големи пукнатини

23

 
8

Сгради с повредена конструкция

9

 
9

Невъзможност за живеене

1 (немонолитна къща)

 

 

 

Списък

на оценените повреди в различните кметства и селища след земетресението от 5 април 2002 и неговите афтершоци

No

Общини

Обща оценка

Обществена собственост Държавна собственост Частна собственост

Църкви

1-5000 лв

Сума Сгради Сума Сгради Сума Сгради Сума Сгради
1

Асеновград

185769 119 96540 20 43000 2 41229 96
2

Куклен

1050 37 - - - - 1050 37  
3

Пловдив

110 2 3 къщи (исторически паметници - допълнителна оценка. 110 2  
4

"Родопи"

188109 606 68893 11     118691 594 1-525
 

Крумово

154588 514 47147 6     107441 508  
 

Ягодово

28781 67 22271 5     6510 62 1-525
 

Брестник

4740 24 - -     4740 24  
5

Садово

36933 100 15457 5     20476 94 1-1000
 

Катуница

32082 91 13096 3     17986 88 1-1000
 

Караджово

4851 8 2361 2          
 

All

411971 864 180890 36 43000 2 181556 823 3-6525

^Нагоре

Начало

Webmaster: drago_pld@yahoo.com  

 

UE="71">