1

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"       

фИЗИЧЕСКИ фАКУЛТЕТ - гРУПА ПО гЕОФИЗИКА              

      

        


                                                                                                                                            English        

                                        

 

 


Сеизмични каталози за Балканския и други региони

 

 

Каталог Област Период Забележка

Балкански каталог

  Параметри на каталога

Балкански регион 1901-1970 Междунар. проект
Гърция (Солун) 
Параметри на каталога
Гърция и със. зони 550BC-1999 Солунска Геоф. Лабор.

Швейцария (инструм.)

Швейцария (макрос.)

Швейцария и със. зони

 

1975-2001

 

M>=3.0

I>=5

 


Афтершокова серия след земетресението от 5 април, 2002 до село Крумово, Пловдивско

 

- списък на афтершоците

- епицентрална карта

 

- снимки от епицентралната област 

- повреди

 

 

 

 

начало

 

  Webmaster: drago@uni-plovdiv.bg